اطلاعیه‌های پذیرش

اطلاعیه ۳ پذیرش

 

قابل توجه داوطلبان پذیرش در پایه هفتم 

نتایج دوره اول مصاحبه دانش‌آموزان داوطلب در پنل کاربری آنان قرار گرفت.

اطلاعیه ۲ پذیرش

قابل توجه داوطلبان پذیرش در پایه هفتم 

پیش ثبت نام پایه هفتم به پایان رسید.

اطلاعیه ۱ پذیرش

قابل توجه داوطلبان پذیرش در پایه هفتم 

دبیرستان انرژی اتمی دوره اول طی دو مرحله مصاحبه، اقدام به پذیرش دانش‌آموز خواهد کرد. داوطلبان می‌توانند از نیمه بهمن ماه ۱۳۹۷ تا آخر فروردین ماه ۱۳۹۸ با مراجعه به وبگاه دبیرستان، نسبت به پیش ثبت‌نام در مدرسه اقدام کنند.