اطلاعیه‌های آزمون

اطلاعیه 1 آزمون

قابل توجه داوطلبان محترم

دبیرستان انرژی اتمی دوره اول قصد دارد در پایه هفتم آزمون ورودی برگزار نماید.

داوطلبان محترم می‌توانند از نیمه بهمن‌ماه 95 تا پایان فروردین ماه 96 از طریق وبگاه دبیرستان برای شرکت در آزمون ثبت نام کنند. در صورت تکمیل ظرفیت حوزه آزمون، ثبت نام پیش از موعد به اتمام خواهد رسید.

دسته‌بندی صفحه‌ها: 

اطلاعیه 2 آزمون

قابل توجه داوطلبان محترم

نمونه سؤال‌های هوشمند آزمون ورودی در حساب کاربری داوطلبان بارگذاری شد.

دسته‌بندی صفحه‌ها: