اطلاعیه‌های پذیرش

اطلاعیه ۱ پذیرش

قابل توجه داوطلبان پذیرش در پایه هفتم 

دبیرستان انرژی اتمی دوره اول طی دو مرحله مصاحبه، اقدام به پذیرش دانش‌آموز خواهد کرد. داوطلبان می‌توانند از نیمه بهمن ماه ۱۳۹۷ تا نیمه فروردین ماه ۱۳۹۸ با مراجعه به وبگاه دبیرستان، نسبت به پیش ثبت‌نام در مدرسه اقدام کنند.