مسابقه‌های ورزشی

مقام سوم هندبال در تهران

تیم هندبال دبیرستان انرژی اتمی دوره اول به عنوان نماینده منتخب منطقه 6 تهران به مقام سوم در مسابقات هندبال شهر تهران رسید.

رتبه سوم تیم والیبال

تیم والیبال دانش‌آموزان مدرسه در مسابقات ورزشی مدارس منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 96-1395 مقام سوم را کسب کرد.

نایب قهرمانی تیم بسکتبال

تیم بسکتبال دانش‌آموزان مدرسه در مسابقات ورزشی مدارس منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 96-1395 مقام نایب قهرمانی را کسب کرد.

نایب قهرمانی تیم هندبال

تیم هندبال دانش‌آموزان مدرسه در مسابقات ورزشی مدارس منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 96-1395 مقام نایب قهرمانی را کسب کرد.

مسابقه شطرنج

صفحه‌­ی شطرنج هم ورق خورد