اردوی بهشهر

اردوی دانش‌آموزان پایه هفتم از روز سه‌شنبه اول اردیبهشت تا روز شنبه پنجم اردیبهشت در شهر بهشهر مازندران برگزار شد.

این اردو در اردوگاه شهید هاشمی‌نژاد واقع در منطقه عباس‌آباد برپا شد و 55 نفر از دانش‌آموزان و 10 نفر از مربیان و دبیران مدرسه در آن شرکت کردند. به زودی مطالبی درباره اردو منتشر خواهد شد.

دسته‌بندی صفحه‌ها: