امّا و اگر در صعود والیبال ایران

سلام

پس از مساله‌ی کنتورهای برق و ساعت‌های اوج مصرف و نیز پس از مساله‌ی بزرگراه لندن نیویورک گروهی از دانش‌آموزان خواستار مساله‌های بیش‌تری از  این دست شدند و حتّی کسی پرسید که آیا منبعی یا کتابی پر از مساله‌های مشابه سراغ دارم یا نه. چنان که گفتم باز هم یادآوری می‌کنم که از کنار رخدادها به سادگی نگذرید. هر پیشامدی در خود یا در کنار خود چیزی برای اندیشیدن دارد.

آن چه در زیر می‌آید یک مساله‌ی کاملا ریاضی است که پس از برتری بی چون و چرای تیم ایران بر تیم آمریکا در ورزشگاه آزادی، به ذهنم رسید. مساله سخت نیست و دست کم دو راه ساده دارد.

امّا مساله:

تیم ایران مسابقه⁠‌های لیگ جهانی والیبال در سال 2015 را بسیار بد آغاز کرد. ایران با سه تیم آمریکا، روسیه و لهستان هم گروه بود. هر دو تیم باید با هم چهار بار مسابقه می دادند، که هر تیم باید میزبان دو تا از این مسابقه‌⁠ها می⁠‌بود. بنابر این باید 24 مسابقه انجام می⁠‌شد تا دو تیم برتر به مرحله⁠‌ی بعد صعود می⁠‌کردند. (برنده⁠‌ی هر مسابقه، تیمی است که سه دست از پنج دست بازی را ببرد. اگر سه هیچ یا سه یک ببرد، سه امتیاز می⁠‌گیرد و اگر تیم برنده، سه دو بازی را ببرد، تنها دو امتیاز می‌⁠گیرد و یک امتیاز هم از آن بازنده است.) خلاصه اینکه در دوازده مسابقه‌⁠ی نخست که در هیچ کدام ایران میزبان نبود، آمریکا 17، لهستان 11، ایران 7 و روسیه یک امتیاز گرفتند. ولی در نخستین بازی خانگی،⁠ ایران توانست تیم قدرتمند و مدّعی قهرمانی آمریکا را با نتیجه⁠‌ی سه هیچ در ورزشگاه آزادی در هم بشکند. با این بازی بسیار خوب امید به اردوی تیم ایران بازگشت و کارشناسان گفتند که اگر ایران بتواند در دیگر بازی⁠‌های خانگی در چنین سطحی بازی کند، به راحتی می‌⁠توان انتظار داشت که از 5 بازی دیگر خود (بین 12 بازی این دور) که یکی با آمریکا و دو تا با روسیه و دو تا با لهستان است، به راحتی 15 امتیاز بگیرد.

 

اکنون گیریم که این اتّفاق بیفتد و ایران همه‌⁠ی تیم⁠‌های دیگر را در بازی خانگی ببرد. آیا شدنی است که امتیاز بازی⁠‌های دیگر جوری بین تیم‌⁠ها تقسیم شود که ایران نتواند حتّی به عنوان تیم دوم گروه صعود کند؟ در هر صورت چرا؟

 

دست به کار شوید و مساله را حل کنید.