برشی از یک مکعّب و شما

در سه نوشته‌ی پیشنم (برشی از یک مکعّب، روش نخست، برشی از یک مکعّب، روش دوم، برشی از یک مکعّب، روش سوم و بالاخره برشی از یک مکعّب، روش چهارم) چهار راه برای پیدا کردن یک برش نوشتم. از شما چه پنهان که کار نوشتن و رنگ و لعاب شکل‌ها و ... ساده نیست و زمان و زحمت بسیاری برد. از این رو چنان حوصله‌ای در خود نمی‌بینم که دیگر راه‌های خود را بنویسم. هر چند می‌بینم که بیش از آموزگاران خودم برای شما تلاش کردم و نوشتم. آموزگاران ما، برنامه‌ای برای همه‌ی دانش‌آموزان داشتند و اگر کسی کمی کم حوصله‌تر بود یا شتاب بیش‌تری از دیگران داشت، جریان آموزشی مدرسه برایش چندان جذّاب نبود و فراوان دیده می‌شد که این دو گروه از روند آموزشی زده می‌شدند. خلاصه این که راه‌هایی را که یاد کردم، به درد کسانی می‌خورد که می‌توانند با شتاب بیش‌تری از دوستان خود پیش روند. هر هفته نیز پرسش‌هایی برایشان می‌نویسم که در فهرست کارهای خواسته شده از همه نیست و تنها برای علاقه مندادن آماده شده است.

اکنون رویم با همین گروه شیفته‌ی ریاضی و هندسه است. بی‌حوصلگی و کم کاری مرا ببخشند و خود دیگر راه‌ها را بیابند. برای ایشان نباید کار سنگینی باشد. برای آغاز کمک مرا داشته باشید:

برای راه پنجم می‌خواستم در راه چهارم کمی تغییر در کار کنم. می‌خواستم این بار پاره‌خطّ EG را امتداد بدهم تا با امتداد یال `D_1D`  در جایی به نام F برخورد کند و کار را پی بگیرم. پس شما پیگیری کنید. راه‌ها و تغییرات دیگری هم هست.

سلامت و موفق باشید.