مطالعه‌ی هندسه در تابستان

سلام

بالاخره امروز پیشنهاد خودم را برای مطالعه‌ی هندسه در تابستان نوشتم. یادم هست که می‌خواستم برای تعطیلات نوروز این پیشنهاد را بنویسم. ببخشید. یک سر دارم و سه چهار تا سودا.

همین ده روز پیش در یک مهمانی نه چندان خلوت (هفت خانواده در مهمانی بودند.) صحبت از چند چیز شد و کارهایی که کرده بودیم. چندین نفر تلویزیون نمی‌دیدند. گروهی شبکه‌های مجازی را رها کرده بودند و ... خلاصه به نظر می‌رسید که این اشخاص فرصت بیش‌تری برای کارهای مفید داشتند. حتی برای تفریح و تماشای سریال و فیلم و مسابقه‌های والیبال و ... هم به‌تر وقت گذاشته بودند. هم چنین روشن شد که در جمع تعداد رها کنندگان وایبر و تلگرام و ... بیش‌تر شده است. از این رو به شما هم پیشنهاد می‌دهم که از همین حالا شروع کنید. برای تابستان نقشه بکشید. نقشه‌ی سراسر مطالعه و درس و ... نه. کلّی هم تفریح و سرگرمی بچینید. ولی کمی از برنامه‌های صد تا یه غاز (کوچک ترین واحد پول در عهد قاجاریه) بکاهید.

خیلی حرف زدم. اصل مطلب:

  • این کتاب‌ها برای چه کسی پیشنهاد می‌شود؟

        بیش‌تر دانش‌آموزان مدرسه که سال هفتم را به پایان رسانده‌اند می‌توانند این کتاب‌ها را مطالعه کنند و در یابند. حتّی از دید من بعضی از شما، اگر در تابستان چنین نکنید به خود ستم کرده‌اید.

  • آیا باید مو به موی مطالب را یاد بگیریم؟

        نه، ولی باید درگیر شوید. باید ذهنتان را مشغول کند. فعّالیّت‌های کتاب‌ها و تمرین‌های آن‌ها را باید انجام دهید. حتّی تمرین‌های بیش‌تری از جاهای دیگر باید حل کنید. اگر چیزی را در نیافتید، باید به تکاپو در آیید. کتاب‌های دیگری بیابید و بخوانید و ...

  • چه هنگامی باید بپذیرم که این کار کار من نیست و می‌توانم آن را رها کنم؟

        به خودتان بستگی دارد. من کتابی را می‌خواندم که حدودا 1300 برگی بود. تا برگه‌ی 1100 هیچ چیز از آن نگرفته بودم و هیچ دریافتی نداشتم. بالاخره پس از 1100 برگه، بخت یار شد و سایه روشنی را دیدم. دوباره از برگه‌ی نخست آغاز کردم و زندگی شیرین شد. دنیایی نو را دیدم.

  • اگر گیر کردم می‌توانم کمک بگیرم؟

        تا چه چیز را کمک بدانید. اگر می‌خواهید معلّم سرخانه بگیرید و ... نه! این کمک نیست. قرار است شما کتاب خواندن یاد بگیرید. نه لم دادن. تلاش مدرسه این است که در همین هفته (تا پنجم تیر) انجمنی مناسب در همین تارنمای مدرسه راه‌اندازی کند تا بتوانید در آن گفتگو کنید و به یکدیگر کمک کنید. این بد نیست. اصلا بد نیست.

  • بالاخره چه باید بخوانیم؟ کو منبع؟

        چند فصل از کتاب‌های درسی را باید بخوانید. خیلی ساده و سر راست:

        فصل 3 کتاب ریاضیّات سال هشتم

        فصل 6 کتاب ریاضیّات سال هشتم

        فصل 9 کتاب ریاضیّات سال هشتم

        فصل 3 کتاب ریاضیّات سال نهم

       همه‌ی کتاب هندسه‌ی سال اوّل نظام قدیم

 

       پس از این که چهار فصل کتاب‌های نظام کنونی آموزشی را خواندید، (یعنی تمرین حل کردید و فعّالیّت‌ها را انجام دادید و ...) چند تمرین اضافه تر برایتان خواهم گذاشت و پس از آن کتاب نظام قدیم و باز هم چند تمرین در کنار آن به دستتان خواهم رساند.

       در همین هفته با آقای محمدی گفت و گویی دارم تا شاید بتوانید تمرین‌های این فصل‌ها را (اگر خواستید) در همین تابستان تحویل دهید و در سال تحصیلی نقشه‌های دیگری را پیاده کنید. گفت و گو از این جهت است که گویا در سال تحصیلی آینده نظام تحویل تکلیف و تمرین کمی حساب شده‌تر است و حتّی کاغذ و دفتر آن هم یکسان و یک جور و ویژه است. بنا بر این اگر بخشی از آن در تابستان انجام شود، نباید بد قواره و ناجور و نچسب باشد.

 

سلامت و موفّق باشید.