تماس با ما

روز و ساعت تماس

شنبه تا چهارشنبه ۰۷:۳۰تا ۱۵:۳۰

تلفن‌های مدرسه

۰۲۱-۸۸۳۵۹۳۰۷_ ۰۲۱-۸۸۳۵۹۳۱۲_ ۰۲۱-۸۸۳۵۹۴۰۲_ ۰۲۱-۸۸۳۵۹۲۸۴

نشانی الکترونیک

info at aeone dot ir

نشانی پستی

خیابان کارگر شمالی، خیابان بیستم، پلاک ۸۳، کد پستی ۱۴۳۹۹۵۴۳۸۱