قوانین و مقررات

 

متقاضی محترم

لطفا پیش از اقدام به ثبت سفارش خود در سبد خرید وبگاه دبیرستان انرژی اتمی دوره اول، قوانین و مقررات زیر را با دقت مطالعه کنید:

۱- کتاب یک قدم با ریاضیات جهت تقویت دانش ریاضی داوطلبان پذیرش در دبیرستان تألیف شده است.

۲- هزینه کتاب مبلغ ۵۰.۰۰۰ تومان است که از طریق درگاه بانک ملت دریافت می‌شود.

۳- پیش از خرید کتاب صفحه آشنایی با کتاب را مطالعه کنید.

۴- هزینه پیک در مقابل منزل دریافت خواهد شد.

۵- متقاضی محترم می‌تواند تا ۷ روز پس از خرید کتاب به شرط سالم بودن، آن را عودت دهد.

۶- در صورت تأخیر در تحویل کتاب با روابط عمومی مدرسه تماس بگیرید: ۸۸۳۵۹۳۰۷