خبر؛ اردوی بهشهر

اردوی تفریحی بهشهر از روز سه‌شنبه 31/فروردین/95 تا روز جمعه 3/اردیبهشت/95 در اردوگاه شهید هاشمی نژاد در استان مازندران برای پایه هفتم برگزار خواهد شد.

دسته‌بندی صفحه‌ها: