خبر؛ اردوی رامسر

اردوی تفریحی رامسر از روز سه‌شنبه 14/اردیبهشت/95 تا روز جمعه 17/اردیبهشت/95 در اردوگاه شهید رجایی در استان مازندران برای پایه هشتم برگزار خواهد شد.

دسته‌بندی صفحه‌ها: