دبیر زبان انگلیسی 7

آقای سجاد  فتحی

سابقه تدریس

مدرس دانشگاه امیرکبیر

دبیر زبان انگلیسی مدرسه روزبه تهران (6 سال)

مدرس دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران- آموزش‌های آزاد (2 سال)

مدرس مرکز زبان‌ دانشگاه بین المللی قزوین (4 سال)

تحصیلات

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران

 

 

دبیران