اردوی بهشهر

اردوی بهشهر برای پایه هفتم از تاریخ 1 اردیبهشت تا 4 اردیبهشت در اردوگاه جنگلی شهید هاشمی نژاد بهشهر برگزار شد.

دسته‌بندی صفحه‌ها: