افتتاح دبیرستان دخترانه

دبیرستان انرژی اتمی دوره اول دخترانه افتتاح شد. این مراسم با حضور آقای دکتر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و آقای دکتر شهبازی مدیر عامل مؤسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته‌ای کشور و خانم دکتر قاسمی همسر شهید شهریاری در محل دبیرستان دخترانه واقع در خیابان کارگر شمالی، خیابان بیستم، انتهای خیابان فجر دوم برگزار شد.

دسته‌بندی صفحه‌ها: