فهرست قضیّه‌ها

فهرست قضیّه‌هایی که مجاز به استفاده از آن‌ها هستید در یک پی‌دی‌اف آماده است. ببینید.‏

راستی! پیش‌تر برخی از این قضیّه‌ها را توانستید با هندسه‌ی ناب اثبات کنید.  به نظر شما کدام یک از قضیّه‌های فهرست شده در این پی‌دی‌اف در جای خود ننشسته‌اند؟ یعنی باید جای آن‌ها در فهرست جا به جا شود؟