اطلاعیه ۴ پذیرش

قابل توجه داوطلبان پذیرش در پایه هفتم

پیش ثبت‌نام در پایه هفتم تا روز جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت و پس از این تاریخ هیچ پیش ثبت‌نامی انجام نخواهد شد. داوطلبانی که مایل به پیش ثبت‌نام در پایه هفتم دبیرستان انرژی اتمی هستند باید تا این زمان از منوی مربوطه اقدام نمایند.

اطلاعیه‌های ما را دنبال کنید.

دسته‌بندی صفحه‌ها: