رتبه برتر مشاعره

تیم اعزامی دبیرستان انرژی اتمی به مسابقات مشاعره اداره آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، در پایه هفتم رامتین مرادی رتبه اول، در پایه هشتم سیدعلی حسینی‌زاده رتبه سوم و در پایه نهم حاتم بخشنده مقدم رتبه دوم را کسب کردند.

دسته‌بندی صفحه‌ها: