کتاب داستان مجموعه‌ها

فایل کتاب  داستان مجموعه‌ها نوشته‌ی ویلنکین و ترجمه‌ی استاد گرامی پرویز شهریاری را از اینجا دانلود کنید ه*توجه کنید، بخاطر اینکه چاپ دوم کتاب برای سال ۱۳۵۷ می‌باشد و بیش از چهل سال از چاپ آخرین ویراست کتاب می‌گذرد، از این رو کتاب شامل قانون رعایت حق چاپ نمیشود و با توجه به ارزشمند بودن این کتاب برای استفاده‌ی دانش‌آموزان گرامی دراینجا برای دانلود قرار گرفته است*ه