فرصت‌های همکاری

برای همکاری در مدرسه انرژی اتمی دوره اول نیاز است علایق و سوابق خود را در فایلی به فرمت پی‌دی‌اف به پست الکترونیکی مدرسه به نشانی info at aeone dot ir ارسال نمایید.

همچنین نیاز است که یک ویدئوی حداقل ده دقیقه‌ای از کلاس درس خود نیز به ایمیل خود پیوست کنید. در صورتی که فرصتی برای همکاری پدید بیاید از شما برای مصاحبه دعوت خواهد شد.