فرصت‌ همکاری

برای همکاری در مدرسه انرژی اتمی دوره اول نیاز است علایق و سوابق خود را در فایلی به فرمت پی‌دی‌اف به پست الکترونیکی مدرسه به نشانی aeonems @ gmail . com ارسال نمایید.

همچنین نیاز است یک ویدئوی حداقل ۱۰ دقیقه‌ای از کلاس خود در مدرسه‌ای که در آن تدریس دارید، به ایمیل پیوست کنید. در صورتی که فرصتی برای همکاری پدید بیاید از شما برای مصاحبه دعوت خواهد شد.