معلمان

شواری معلمان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 ادبیات: آقای ذکا اسدی، آقای دادبین، آقای کاردگر 
هنر: آقای ارزنده
عربی: آقای قدرت، آقای کاردگر، آقای دستورانی
دینی و قرآن: آقای عظیمی، آقای ثناگو، آقای امن‌زاده
زبان انگلیسی: آقای طاهری، آقای علایی
زبان آلمانی: آقای بازرگان، آقای سعیدآذری، آقای جلوه
ورزش: آقای غفاری‌راد، آقای نظری
اجتماعی: آقای مولانا
تاریخ: آقای رحیمی، آقای رمضانی، آقای فتاحی
کاروفناوری: آقای میرزاقلی، آقای خلیلی
ریاضی: آقای محمدی، آقای بنی‌جمالی، آقای غندالی، آقای مختاری، آقای فروغی
هندسه: آقای حقگوی، آقای فرحی
کامپیوتر: آقای خلیلی
فیزیک: آقای رنجبری، آقای مدنی، آقای قزوینی
شیمی: آقای راسخ، آقای صنیع خانی
زیست: آقای قاسمی، آقای رحمانی، آقای رئیس بهرامی