راهنمای پذیرش

داوطلبان ورود به دبیرستان در این صفحه می‌توانند با سؤالات "آزمون‌ ورودی" سال‌های گذشته آشنا شوند. استفاده از سؤالات آزمون‌ها برای دانش‌آموزان جهت شرکت در آزمون ورودی مدرسه می‌تواند مفید باشد.

 


 سؤالات آزمون ورودی سال‌های گذشته