راهنمای پذیرش

داوطلبان ورود به دبیرستان در این صفحه می‌توانند با سؤالات "آزمون‌ ورودی" سال‌های گذشته و کتاب "یک قدم با ریاضیات" تألیف دبیران دبیرستان آشنا شوند. استفاده از سؤالات آزمون‌ها و کتاب برای دانش‌آموزان می‌تواند مفید باشد.

 


 سؤالات آزمون ورودی سال‌های گذشته

کتاب یک قدم با ریاضیات