رتبه برتر مشاعره

تیم اعزامی دبیرستان انرژی اتمی به مسابقات مشاعره اداره آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در پایه هفتم آتبین رونقی رتبه سوم، در پایه هشتم رسا محمدی رتبه اول و در پایه نهم سهیل سیاح رتبه سوم را کسب کردند.

دسته‌بندی صفحه‌ها: