قهرمانی تیم هندبال

تیم هندبال دبیرستان در مسابقات منطقه ۶ تهران در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به مقام قهرمانی رسید.

دسته‌بندی صفحه‌ها: