مسابقات فرهنگی ۹۸

نتایج دانش‌آموزان دبیرستان در مسابقات فرهنگی آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

محمد‌امین آرش، پایه هفتم، رتبه اول، تفسیر قرآن سیاوش سپه‌تاش، پایه هشتم، رتبه اول، تفسیر قرآن
ایلیا حامدی بصیر، پایه هفتم، رتبه اول، احکام معین کرمانشاهی، پایه هشتم، رتبه اول، انشای نماز
امیر‌محمد خالقی‌راد، پایه نهم، رتبه اول، صحیفه سجادیه ایلیا بهنام والا، پایه هشتم، رتبه اول، احکام
محمد‌حسن خان‌محمدی، پایه نهم، رتبه دوم، تفسیر قرآن سید محمد سجادیان، پایه هشتم، رتبه اول، صحیفه سجادیه
   
دسته‌بندی صفحه‌ها: