شورای دبیرستان سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

 

همکاران اجرایی

آقای حسین‌زاده

آقای جهانگیری

آقای طاهر  

آقای قرگزلو

آقای امیری

همکاران آموزشی

آقای محمدی

آقای آل مولانا

آقای برکت

آقای یوسفی

مدیر مدرسه

آقای امن‌زاده

 

بازگشت به سردر