داوطلبان محترم ورود به دبیرستان انرژی اتمی (دوره اول پسرانه تهران) می‌توانند از طریق پیوند زیر اقدام به پیش‌ثبت‌نام کنند.

                    ۱. قبل از شروع، فایل عکس شخصی خود را آماده کنید. (بیومتریک)

                    ۲. در صورت بروز مشکل در هر یک از مراحل، موارد را همراه با نام داوطلب، کدملی او و شماره تلفن همراه به ایمیل مدرسه گزارش دهید.

                    ۳. ایمیل مدرسه به نشانی aeonems@gmail.com

«برای پیش‌ثبت‌نام کلیک کنید»

 

بازگشت به سردر