تیم بسکتبال دبیرستان انرژی اتمی دوره اول در مسابقات اداره آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به مقام قهرمانی دست یافت.

بازگشت به صفحه اصلی