قابل توجه داوطلبان ورود به پایه هفتم دبیرستان انرژی اتمی 

مرحله اول سنجش دبیرستان انرژی اتمی روز جمعه ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ساعت ۹ صبح در دانشگاه صنعتی شریف (درب شمالی) برگزار می‌شود. داوطلبان باید جهت ورود به حوزه یک ساعت پیش از آزمون یعنی ساعت ۸ در مقابل درب شمالی دانشگاه واقع در بلوار تیموری، بلوار حبیب‌الله، خیابان قاسمی حاضر شوند. کارت ورود به حوزه از روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱9 در صفحه کاربری داوطلبان قابل دریافت است.

به دلیل وقوع ترافیک سنگین، لطفاً خودروهای خود را در بلوار تیموری یا حبیب‌الله یا اکبری پارک کنید و پیاده به سمت خیابان قاسمی روانه شوید.

 نقشه ورود به حوزه