شورای معلمان سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

ادبیات: آقای ذُکا اسدی، آقای برکت، آقای نامور، آقای حیدری

عربی: آقای خزانه نیا، آقای دستورانی

دینی و قرآن: آقای ثناگو، آقای قدرت، آقای برجیس

زبان انگلیسی: آقای فرزو، آقای علایی

زبان آلمانی: آقای بازرگان، آقای رجب

ورزش: آقای غفاری‌راد، آقای یوسفی

اجتماعی: آقای آل مولانا

کاروفناوری: آقای میرزاقلی

ریاضی: آقای محمدی، آقای بنی‌جمالی، آقای فروغی، آقای غندالی، آقای مختاری

هندسه: آقای معصومی، آقای حقگوی

فیزیک: آقای رنجبری

شیمی: آقای راسخ، آقای رحمانی

زیست: آقای رحمانی، آقای صبور

 

بازگشت به سردر